Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
Xây lắp
Công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

* Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh

* Giá trị hợp đồng: 67.000.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: 30/4/2015

* Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình xây lắp đường liên cảng Cái Mep - Thị Vải, đoạn 6 (Km14+424,98 đến Km15+561,31)

Công trình xây lắp đường liên cảng Cái Mep - Thị Vải, đoạn 6 (Km14+424,98 đến Km15+561,31)

* Chủ đầu tư: Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải
* Giá trị hợp đồng: 61.995.258.889 VNĐ

* Thời gian thi công: 12 tháng

* Địa điểm: Phú Mỹ Tân Thành

Công trình nầng cấp mở rộng đường NB15+15A

Công trình nầng cấp mở rộng đường NB15+15A

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh

* Giá trị hợp đồng: 11.273.000.000 VNĐ

* Thời gian thi công: 06 tháng

* Địa điểm: huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh


Công trình xây dựng xưởng thực hành cơ khí 6$7.T Lilama2

Công trình xây dựng xưởng thực hành cơ khí 6$7.T Lilama2

* Chủ đầu tư: Trường cao đẳng nghề Lilama2

* Giá trị hợp đồng: 8.000.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: Quý II/2015

* Địa điểm:Trường CĐ nghề Lilama2

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

▪ Quy mô : 211,92 ha
▪ Vị trí  : Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
▪ Điện thoại : 0254.3838423/26/28 
▪ Fax: 0254.3838422
Khách sạn Thùy Dương - Bà Rịa Vũng Tàu

Khách sạn Thùy Dương - Bà Rịa Vũng Tàu

Xí nghiệp Du lịch Thương mại dầu khí là một đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC). Lĩnh vực kinh doanh chính của Xí nghiệp là kinh doanh dịch vụ Du lịch và dịch vụ lưu trú. Hiện nay xí nghiệp đang quản lý kinh doanh khách sạn Thùy Dương đạt chuẩn 2 sao tại thành phố biển Vũng Tàu (Bãi Sau).
Dự án BOT quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lac, TP.HCM

Dự án BOT quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lac, TP.HCM

Quy mô dự án:
▪ Chiều dài tuyến: 16 km
▪ Giá trị đầu tư: 812 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Liên doanh giữa IDICO với CIENCO 6, tỷ lệ góp vốn là: IDICO góp 86%, CIENCO6 góp 14%.
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

▪ Quy mô : 304 ha
▪ Vị trí  : Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
▪ Điện thoại : (84).8 39312660 
▪ Fax: (84).8 39312705
▪ Email: dautu@idico.com.vn hoặc phongdautuidico@yahoo.com
▪ Website: http://www.idico.com.vn
Công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

* Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

* Giá trị hợp đồng: 67.000.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 06 tháng

* Địa điểm: Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình xây dựng cầu Triêm Đức trên tuyến ĐT.833 huyện Tân Trụ - tỉnh Long An

Công trình xây dựng cầu Triêm Đức trên tuyến ĐT.833 huyện Tân Trụ - tỉnh Long An

* Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An

* Giá trị hợp đồng: 22.437.349.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 16 tháng

* Địa điểm: Huyện Tân Trụ - tỉnh Long An

Pages: [01] [02] [03] Next »
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC