Công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
21/09/15
* Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh

* Giá trị hợp đồng: 67.000.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: 30/4/2015

* Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh


Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC