Công trình đường Hoàng Sa, Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
29/12/14
Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1
Giá trị hợp đồng: 25.649.837.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 280 ngày
Ngày hoàn thành: 11/2012Địa điểm: Thành phố Hồ CHí Minh

 

 

 

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC