Điều chỉnh giá thuê đất trong KCN Mỹ Xuân B1.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với diện tích 226,15ha do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư theo quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, IDICO-CONAC đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD682134 ngày 13/01/2011 với diện tích đợt 1 là 1.250.906m2.

Nhằm cân đối chi phí cần thiết đã đầu tư, cũng như thực hiện quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng của khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, IDICO-CONAC đăng ký với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá cho thuê lại đất tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC như sau:

1.    Đơn giá thuê lại đất đã có hạ tầng kỹ thuật: 50USD/m2/đến năm 2061

2.    Phí duy tu hạ tầng: 0,35USD/m2/năm (Thanh toán hàng năm)
(Bao gồm phí quản lý, duy tu hạ tầng, chiếu sáng, bảo vệ, cây xanh ngoài hàng rào và sẽ được điều chỉnh 5 năm một lần với mức điều chỉnh tăng không quá 15% so với mức phí 5 năm liền kề trước)

3.    Phí sử dụng đất hàng năm: 1.200VNĐ/m2/năm
(Chi phí này được điều chỉnh 5 năm/lần theo quy định của nhà nước)

Đơn giá nêu trên được áp dụng từ ngày 01/5/2011 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước.

Trong quá trình thương thảo trực tiếp giữa nhà đầu tư với IDICO-CONAC, hai bên có thể thỏa thuận để đưa ra mức giá và phương thức thanh toán cho phù hợp.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC