Hôm nay: , Ngày 21/07/2024
Điều chỉnh giá thuê đất trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
 
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tại phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với diện tích 211,92 ha do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư theo quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 14/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Giá cho thuê lại đất tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tùy từng thời điểm.

Trong quá trình thương thảo trực tiếp giữa nhà đầu tư với IDICO-CONAC, hai bên có thể thỏa thuận để đưa ra mức giá và phương thức thanh toán cho phù hợp.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC