Điều chỉnh giá thuê đất trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
 
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tại phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với diện tích 211,92 ha do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư theo quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 14/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Giá cho thuê lại đất tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC như sau:

1.    Đơn giá thuê lại đất đã có hạ tầng kỹ thuật: 65 - 70 USD/m2 đến năm 2062

2.    Phí duy tu hạ tầng: 0,35USD/m2/năm (Thanh toán hàng năm)
(Bao gồm phí quản lý, duy tu hạ tầng, chiếu sáng, bảo vệ, cây xanh ngoài hàng rào và sẽ được điều chỉnh 5 năm một lần với mức điều chỉnh tăng 15% so với mức phí 5 năm liền kề trước)

Đơn giá nêu trên được áp dụng từ ngày 01/01/2019 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước.

Trong quá trình thương thảo trực tiếp giữa nhà đầu tư với IDICO-CONAC, hai bên có thể thỏa thuận để đưa ra mức giá và phương thức thanh toán cho phù hợp.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC