Hôm nay: Thứ 6, Ngày 21/06/2024
Công trình đang thực hiện
Công trình xây lắp đường liên cảng Cái Mep - Thị Vải, đoạn 6 (Km14+424,98 đến Km15+561,31)

Công trình xây lắp đường liên cảng Cái Mep - Thị Vải, đoạn 6 (Km14+424,98 đến Km15+561,31)

* Chủ đầu tư: Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải
* Giá trị hợp đồng: 61.995.258.889 VNĐ

* Thời gian thi công: 12 tháng

* Địa điểm: Phú Mỹ Tân Thành

Công trình nầng cấp mở rộng đường NB15+15A

Công trình nầng cấp mở rộng đường NB15+15A

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh

* Giá trị hợp đồng: 11.273.000.000 VNĐ

* Thời gian thi công: 06 tháng

* Địa điểm: huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh


Công trình xây dựng xưởng thực hành cơ khí 6$7.T Lilama2

Công trình xây dựng xưởng thực hành cơ khí 6$7.T Lilama2

* Chủ đầu tư: Trường cao đẳng nghề Lilama2

* Giá trị hợp đồng: 8.000.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: Quý II/2015

* Địa điểm:Trường CĐ nghề Lilama2

Công trình xây dựng cầu Triêm Đức trên tuyến ĐT.833 huyện Tân Trụ - tỉnh Long An

Công trình xây dựng cầu Triêm Đức trên tuyến ĐT.833 huyện Tân Trụ - tỉnh Long An

* Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An

* Giá trị hợp đồng: 22.437.349.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 16 tháng

* Địa điểm: Huyện Tân Trụ - tỉnh Long An

Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ xa lộ hà Nội đến cầu Rạch Chiếc).

Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ xa lộ hà Nội đến cầu Rạch Chiếc).

* Chủ đầu tư: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

* Giá trị hợp đồng: 137.627.716.672 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 14,5 tháng

* Địa điểm: Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình xây dựng đường 15B (Đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến đường Hoàng Quốc Việt nối dài).

Công trình xây dựng đường 15B (Đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến đường Hoàng Quốc Việt nối dài).

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 7

* Giá trị hợp đồng: 37.992.165.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 11,5 tháng

* Địa điểm: Phường Phú Mỹ - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân

Công trình đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân

* Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông II - Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giá trị hợp đồng: 28.000.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II năm 2015

* Địa điểm: huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công trình đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ

* Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh

* Giá trị hợp đồng: 33.000.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: 30/4/2015

* Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh


Công trình cống hộp Bảo vệ cống dẫn dầu nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

Công trình cống hộp Bảo vệ cống dẫn dầu nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

* Chủ đầu tư: Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép Thị Vải

* Giá trị hợp đồng: 11.900.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 12 tháng

* Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

Công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An.

Công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An.

* Chủ đầu tư: Ban quản lý ĐTXD công trình giao thông Long An
* Giá trị hợp đồng: 63.738.820.000 VNĐ
* Thời gian thực hiện: 16 tháng
* Địa điểm: Thành phố Tân An - tỉnh Long An

Pages: [01] [02] Next »
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC