Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
Công trình đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ
13/01/15

* Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh

* Giá trị hợp đồng: 33.000.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: 30/4/2015

* Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh


Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC