Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
Công trình Đường Hương Lộ 60, huyện Hóc Môn.
09/01/15

* Chủ đầu tư: Ban quản lý ĐTXD công trình huyện Hóc Môn 

* Giá trị hợp đồng: 41.349.808.568 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 14 tháng

* Địa điểm: Huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh


Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC