Công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An.
14/01/15

* Chủ đầu tư: Ban quản lý ĐTXD công trình giao thông Long An
* Giá trị hợp đồng: 63.738.820.000 VNĐ
* Thời gian thực hiện: 16 tháng
* Địa điểm: Thành phố Tân An - tỉnh Long An

* Về quy mô thực hiện: Nâng cấp đường hiện hữu, thi công phần đường mở rộng và hệ thống thoát nước đường kính cống D600 - D1500

* Về mức độ phức tạp và điều kiện thi công: Thi công trong thành ohoos, lưu lượng xe cộ đông, công tác phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông khó khăn.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC