Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
Công trình cống hộp Bảo vệ cống dẫn dầu nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ
19/12/14

* Chủ đầu tư: Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép Thị Vải

* Giá trị hợp đồng: 11.900.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 12 tháng

* Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC