Công trình xây dựng nhà xưởng số 1 & 9 tại khu công nghiệp Long Thành.
29/12/14
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần SONADEZI Long Thành
Giá trị hợp đồng: 14.797.940.681 VNĐ
Thời gian thực hiện: 10 tháng
Ngày hoàn thành: 14/04/2010

Địa điểm: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Thi công nhà xưởng khung dàn kết cấu thép, PCCC, sân đường nội bộ, nhà văn phòng..

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC