Công trình xây dựng Văn phòng nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng
29/12/14

Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam 
Giá trị hợp đồng: 12.500.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 16 tháng
Ngày hoàn thành: 18/07/2006

Địa điểm: Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long - tỉnh Bình Phước


 

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC