Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
Công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
29/12/14

* Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

* Giá trị hợp đồng: 67.000.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 06 tháng

* Địa điểm: Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh


Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC