Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
Công trình xây dựng cầu chui dưới cầu Bùi Hữu Nghĩa - Bờ Bắc
29/12/14

Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1
Giá trị hợp đồng: 22.921.732.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 285 ngày
Ngày khởi công: 18/12/2012
Địa điểm: Thành phố Hồ CHí Minh

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC