Công trình đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân
16/03/15

* Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông II - Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giá trị hợp đồng: 28.000.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II năm 2015

* Địa điểm: huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC