Dự án BOT quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lac, TP.HCM
20/11/15
Quy mô dự án:
▪ Chiều dài tuyến: 16 km
▪ Giá trị đầu tư: 812 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Liên doanh giữa IDICO với CIENCO 6, tỷ lệ góp vốn là: IDICO góp 86%, CIENCO6 góp 14%.
 
Dự án đã đi vào vận hành và thu phí từ tháng 1/2005. Đây là con đường huyết mạch nối liền các tỉnh Miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.
 
Đơn vị quản lý vận hành: Công ty cổ phần BOT An Sương An Lạc -IDICO


Trạm thu phí Quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lạc - TP.HCM

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC