Chi bộ 4 - trực thuộc Đảng bộ CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022
04/01/20

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, được sự chấp thuận của Đảng ủy Công ty, Chi bộ 4 – Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022.


Chi bộ 4 – Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ vinh dự đón Đoàn công tác Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư Đảng Ủy khối làm trưởng đoàn và đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư Đảng Ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BRVT
tham dự và chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ 4

Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty
tham dự và chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ 4

Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022 được tổ chức trong một buổi thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu đồng chí Đào Kim Tuyến – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017-2020 tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngay sau Đại hội, cùng với tham dự chỉ đạo; hướng dẫn và góp ý của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;  Đảng ủy Công ty đã họp rút kinh nghiệm để triển khai Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC