Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019.
24/12/19

Chiều ngày 23/12/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tổ chức Hội nghị Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
dự Hội nghị Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên IDICO-CONAC năm 2019.

Theo ý kiến góp ý, nhận xét chung của các thành viên tham dự họp, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã đánh giá sâu sắc, đầy đủ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ; chỉ rõ những mặt làm được, những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
 
Đồng chí Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty
thông qua nội dung trọng tâm Hội nghị Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên công ty năm 2019

Đồng chí Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty
trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2019

Sau kiểm điểm tập thể BCH, Hội nghị tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Hội nghị nhất trí đánh giá cao đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy là những cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu, có đầy đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm cao, hiệu quả trong quản lý, lãnh đạo, điều hành; đồng thời các ý kiến góp ý tập trung làm rõ những hạn chế của từng đồng chí trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.


  Đồng chí Phạm Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty
phát biểu đóng góp báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2019
 
Đồng chí Đoàn Đắc Hiếu - Bí thư Chi bộ 7, Ủy viên HĐQT, Phó GĐ Cty
phát biểu đóng góp báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2019 của Đảng bộ IDICO-CONAC, không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn phát triển toàn diện cả về công tác đoàn thể, từ thiện, an sinh xã hội...; quá trình kiểm điểm đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng theo quy định đồng thời lưu ý Đảng bộ công ty quan tâm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được trình bày, góp ý tại Hội nghị.

Trước đó, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cũng đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC