IDICO-CONAC ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam
01/11/19

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam (Hàn Quốc) về việc thuê lại đất tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

Tham dự lễ ký kết hợp đồng thuê đất có Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) và Ông Kim Chang Huen - Giám đốc Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam và lãnh đạo phòng, ban của đơn vị.

Ảnh : Đàm phán, ký kết HĐTĐ tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giữa hai đơn vị:
 

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc IDICO-CONAC và Ông Kim Chang Huen - Giám đốc Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam
đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê đất tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

 
Giám đốc IDICO-CONAC và Giám đốc Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam
và cán bộ, CNV hai đơn vị chụp hình lưu niệm

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, chip cảm ứng do Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC có diện tích đất thuê 01 ha; tổng số vốn đầu tư là 1.8 triệu USD; Dự án có quy mô sản xuất 53.3 triệu sản phẩm/năm.

Dự kiến thời gian thiết kế và xây dựng nhà xưởng  từ tháng 10 năm 2019 - tháng 5 năm 2020, thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành thử trong tháng 6 năm 2020, tuyển dụng lao động và đào tạo từ tháng 6 năm 2020 và tiến độ đưa vào nhà xưởng vào hoạt động sản xuất từ tháng 8 năm 2020.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC