IDICO-CONAC tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019
25/01/19

Chiều ngày 25/01/2019 tại Hội trường Công ty, IDICO-CONAC đã tổ chức Hội nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019. Đến dự Hội nghị có Ông Võ Minh Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ông Phạm Văn Toán - Phó TGĐ Tổng công ty IDICO; cùng các đại biểu Cán bộ, Công nhân viên Công ty.

Ông Võ Minh Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh BRVT
Dự Hội nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2019

Ông Phạm Văn Toán - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO
Dự Hội nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Công ty đã đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2019 và đề nghị toàn thể CBCNV tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp và tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, điều hành và biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.
 
Ông Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty
Phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Báo cáo trước Hội nghị kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, ông Trần Thanh Kiều - Phó giám đốc Công ty nhấn mạnh: Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty, sự ủng hộ của các cấp, ngành địa phương, sự quyết liệt, hợp lý trong điều hành của tập thể ban lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, IDICO-CONAC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: về sản lượng (đạt 100% kế hoạch - tăng 3% so với thực hiện năm 2017), doanh thu (đạt 100% kế hoạch năm), lợi nhuận (đạt 119% kế hoạch - tăng 42% so với thực hiện năm 2017), cổ tức 30% (đạt 100% kế hoạch), thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Ông Trần Thanh Kiều, Phó Giám đốc Công ty
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

Hội Nghị đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc Công ty năm 2019; Kết qủa kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện lao động, thỏa ước lao động, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp; Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2018; Nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể…
 

Ông Ngô Văn Hưng - Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty
Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát tình hình lao động, thỏa ước lao động, nội quy quy chế của DN

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty
Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2018

Phát động thi đua năm 2019, Ông Nguyễn Văn Thấu - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đề nghị toàn thể CBCNV người lao động trong công ty chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Doanh nghiệp ngày càng phát triển.
 
Ông Nguyễn Văn Thấu - Chủ tịch Công đoàn Công ty
Phát động thi đua năm 2019

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Võ Minh Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ông Phạm Văn Toán - Phó TGĐ Tổng công ty IDICO đã ghi nhận và biểu dương thành tích của IDICO-CONAC đã đạt được trong năm 2018 đồng thời đề nghị cán bộ, công nhân viên và người lao động phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 

Ông Võ Minh Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phát biểu tại Hội Nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ông Phạm Văn Toán - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty IDICO
Phát biểu tại Hội Nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và góp ý của Lãnh đạo cấp trên, phát biểu bế mạc Hội nghị Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty mong muốn: “Ngay sau hội nghị này mỗi đại biểu cần góp phần tích cực cùng đơn vị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể CBCNV thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị và đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Khó khăn thử thách còn nhiều, xong Công ty chúng ta tin tưởng sức mạnh đoàn kết xung quanh Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban giám đốc công ty nhất định phát huy được sức mạnh tổng hợp, những thành tựu sẵn có, huy động mọi tiềm năng, vượt qua khó khăn thử thách để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết”.
 
Ông Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty
Phát biểu bế mạc Hội nghị

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 công ty IDICO-CONAC đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC