Đảng ủy IDICO-CONAC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII
11/01/19

Chiều ngày 10/01/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự và truyền đạt nghị quyết Trung ương 8 tại Hội nghị. 


Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Hội Cựu Chiến Binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các quần chúng ưu tú. 
Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh BRVT
  dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII


Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty
dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII


Đảng viên và các quần chúng ưu tú
dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị vinh dự được Đồng chí Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến tham dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII gồm các chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.Đồng chí Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh BRVT
truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thấu – Chủ tịch Công đoàn Công ty cảm ơn Đồng chí Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã dành thời gian quý báu đến đơn vị truyền đạt thông tin, nội dung Nghị quyết đồng thời đề nghị toàn thể đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cá nhân phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, đề xuất những kiến nghị, biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết.Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC