Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty IDICO làm việc tại IDICO-CONAC
22/08/18

Sáng ngày 22/8/2018, tại Trụ sở IDICO-CONAC, Đoàn công tác của Tổng công ty IDICO do Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì đã làm việc với IDICO-CONAC về kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018. 

 
Đoàn công tác của Tổng công ty IDICO làm việc với IDICO-CONAC
về kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm,
kế hoạch triển khai quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018. 

 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo IDICO-CONAC báo cáo Đoàn công tác tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: về sản lượng 312.2 tỷ Đồng (đạt 61% kế hoạch năm 2018); lợi nhuận 21,8 tỷ Đồng (đạt 75% kế hoạch năm 2018); cổ tức 30%; thu nhập bình quân 9 triệu Đồng/người/tháng. ..

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều đạt kết quả tốt, nhất là trong lĩnh vực tìm kiếm việc làm, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC…Tuy nhiên chỉ tiêu Doanh thu không đạt so với kế hoạch là do các công trình xây lắp có giá trị lớn như Cầu Long Đại (quận 9), cầu thép ngã 7 (Quận Vò Vấp), đường Lương Đình Của thi công cầm chừng, thậm chí có công trình phải tạm dừng thi công do công tác giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm triển khai đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


 Ông Trần Thanh Kiều - Phó giám đốc Công ty
báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018.


6 tháng cuối năm 2018, Công ty xác định hoàn thành kế hoạch đã đặt ra trong năm 2018 các chỉ tiêu chính: Tổng sản lượng 222,2 tỷ Đồng (ước thực hiện năm 2018 là 534,4 tỷ Đồng đạt 104% kế hoạch năm); doanh thu đạt 164,251 tỷ Đồng (ước thực hiện năm 2018 là 300 tỷ Đồng đặt 87% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 10,194 tỷ Đồng (ước thực hiện năm 2018 là 32 tỷ Đồng đạt 110% kế hoạch năm); cổ tức 30%; thu nhập bình quân 9 triệu Đồng/người/tháng

 

Sau khi nghe báo cáo của IDICO-CONAC và ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2018; nhất trí với kế hoạch, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được xây dựng phù hợp và có tính khả thi cao.


Ông Ninh Mạnh Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty IDICO
phát biểu kết luận buổi làm việc với IDICO-CONAC

Bên cạnh thành công trong lĩnh vực thi công xây lắp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ý và đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án đầu tư như Khu nhà ở chuyên gia Khu công nghiệp, Dự án Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng; quan tâm công tác tổ chức, nhân sự, quản lý tài chính; tiếp tục đổi mới doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình mới; đoàn kết phát huy thế mạnh, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC