Lãnh đạo Tập đoàn SSG cùng lãnh đạo Tổng Công ty IDICO thăm và làm việc tại IDICO-CONAC
10/04/18

Lãnh đạo Tập đoàn SSG cùng lãnh đạo Tổng Công ty IDICO thăm và làm việc tại IDICO-CONAC

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SSG Nguyễn Hồng Phương, Tổng giám đốc Tổng Công ty IDICO Nguyễn Văn Đạt cùng Đoàn công tác Tập đoàn SSG và Tổng Công ty IDICO đến thăm và làm việc tại IDICO-CONAC.


Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SSG Nguyễn Hồng Phương, TGĐ Tổng Công ty IDICO Nguyễn Văn Đạt
đến thăm và làm việc tại IDICO-CONAC.

Trước đó, Đoàn công tác đã thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh của IDICO-CONAC như: Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC, khách sạn Thùy Dương, khách sạn Long Hải…


Ông Trần Thanh Kiều - Phó giám đốc Công ty
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018

 

Lãnh đạo Công ty IDICO-CONAC
báo cáo với Đoàn Công tác cơ hội đầu tư Dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (mở rộng)

 
Lãnh đạo Công ty IDICO-CONAC
báo cáo với Đoàn Công tác cơ hội đầu tư Dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hà - tỉnh Hà Nam

Tại trụ sở IDICO-CONAC, Lãnh đạo công ty đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và dự kiến một số dự án đầu tư của IDICO-CONAC trong thời gian tới.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC