IDICO-CONAC đàm phán, ký kết Hợp đồng với 03 Doanh nghiệp về việc thuê lại đất tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC
16/03/18

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Gốm sứ Granite VTC, TNHH Công nghệ Fuyuan, Công ty TNHH Jeil về việc thuê đất tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

Tham dự đàm phán, ký kết hợp đồng thuê đất có ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc, Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) và Lãnh đạo Công ty Công ty Cổ phần Gốm sứ Granite VTC, Công ty TNHH Công nghệ Fuyuan, Công ty TNHH Jeil, lãnh đạo phòng, ban của các đơn vị.

Các Dự án được đầu tư, xây dựng tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC trong giai đoạn tới gồm:

Dự án Nhà máy sản xuất gạch men, gạch men mài bóng và gạch bóng kính do Công ty Cổ phần Gốm sứ Granite VTC (Việt Nam) làm chủ đầu tư tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC có diện tích đất thuê là 24,3 ha; tổng số vốn đầu tư là 1.100.000.000.000 Đồng Việt Nam; mục tiêu của Dự án là sản xuất các loại gạch ốp lát từ đất sét, phục vụ tiêu thụ tại thị trường trong nước khoảng 70% và xuất khẩu khoảng 30%; công suất 22.5 triệu m2 năm; tạo công ăn việc làm cho khoảng 2600 lao động…Tiến độ xây dựng nhà máy: xây dựng và lắp đặt thiết bị từ tháng 4 năm 2018 - tháng 12 năm 2018, vận hành chạy thử từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2019, đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019.
 

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
ký hợp đồng thuê đất với ông Trần Hiển Phong - Tổng GĐ Công ty Cổ phần Gốm sứ Granite VTC

 

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu nhựa Polyester resin lỏng không no do Công ty TNHH Công nghệ Fuyuan (Hồng Kông – Trung Quốc) triển khai xây dựng trên diện tích đất thuê là 1,68 ha; vốn đầu tư 3 triệu USD; quy mô sản xuất là 35.000 tấn/năm (trong đó giai đoạn 1 là 18.000 tấn/năm); dự kiến thời gian triển khai xây dựng nhà máy giai đoạn 1 trong tháng 4 năm 2018, đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2019; thời gian xây dựng giai đoạn từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.


Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
ký hợp đồng thuê đất với ông Kung Shu Hung - Tổng GĐ Công ty TNHH Công nghệ Fuyuan


Dự án Nhà máy sản xuất tấm panel cách nhiệt do Công ty TNHH Jeil (Hàn Quốc) làm chủ đấu tư sẽ triển khai xây dựng nhà máy trên diện tích đất thuê là 1 ha; với tổng mức đầu tư là 1.6 triệu USD; mục tiêu của Dự án là sản xuất các loại tấm panel cách nhiệt cung cấp cho thị trường Việt Nam và các quốc gia phụ cận; quy mô 360.000 m2 / năm; số lượng lao động 35 người; dự kiến thời gian xây dựng nhà máy trong Quý II năm 2018, đi vào hoạt động từ Quý IV năm 2018.
 

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
ký hợp đồng thuê đất với ông Kim Rackwan Rocky - Giám đốc Công ty TNHH JEIL


Đến nay, Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC do IDICO-CONAC làm chủ đầu tư đã thu hút được 16 Nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỷ lệ cho thuê đất đạt 158/164 ha (chiếm tỷ lệ 98,75%).

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC