IDICO-CONAC tham dự lễ khởi công Gói thầu xây lắp số 06: “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1” tại thành phố Hồ Chí Minh
10/04/18

Chiều ngày 06/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã tham dự Lễ Khởi công Gói thầu xây lắp số 06: “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1” thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố đoạn 2 do Ban Quản lý Đầu tư Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự Lễ Khởi công có: Ông Phan Thanh Tuấn – Phó Ban Quản lý Đầu tư Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ thuộc phòng, ban thuộc Ban Quản lý; đại diện nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị thi công....Tại Lễ Khởi công, liên danh nhà thầu IDICO-CONAC và Công ty cổ phần Công trình giao thông công chánh thành phố HCM xác định: “Dự án vệ sinh môi trường thành phố đoạn 2 là dự án trọng điểm được cho vay, tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế; được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và người dân địa phương quan tâm nhằm xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp. Với trách nhiệm phải làm đúng cam kết với chủ đầu tư; với truyền thống, kinh nghiệm và năng lực của 02 nhà thầu liên danh, chúng tôi xin hứa tận tâm, tận lực và quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn”.


 

 

Gói thầu xây lắp số 06: “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1” với tổng giá trị Gói thầu là 254 tỷ Đồng; các hạng mục công việc của gói thầu bao gồm: xây dựng hệ thống công thu gom nước thải, xây dựng hệ thống cống áp lực HDPE PN10, xây dựng các hố ga trên tuyến, xây dựng 7 giếng tách và 02 trạm bơm nước thải, xây dựng trạm bơm nước mưa..
Công trình dự kiến hoàn thành sau 28 tháng thi công. 

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC