IDICO-CONAC vinh dự đón nhận cờ “Trong sạch - Vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2013-2017) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng
08/05/18

Chiều ngày 03/5/2018 tại Hội trường Huyện ủy Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

Đến dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương, các Ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; Trường Chính trị, Sở Nội vụ và các tổ chức đảng được khen thưởng năm 2017. Đồng chí Lưu Tài Đoàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thông qua báo cáo tổ chức xây dựng Đảng trong quý I-2018, theo đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên về công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức Đảng, đảng viên, chính sách, đào tạo và bảo vệ chính trị nội bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định: Tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 162 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; Xây dựng Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng dự thảo Đề án sát nhập Đảng ủy Khối cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp…


  Đồng chí Trần Tranh Kiều - Phó Bí thư đảng ủy Công ty IDICO-CONAC
đón nhận cờ “Trong sạch - Vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2013-2017) của BTV Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng
 
Nhân dịp này, Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã vinh dự đón nhận cờ “Trong sạch - Vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2013-2017) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC