Chi bộ 2 – Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
30/08/18

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.  Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ 2 (Phòng Kế hoạch kỹ thuật và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình) và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Xuân Tân đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng 8 năm 2018.

 Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ 2 Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
 Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ 2 Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Tham dự buổi Lễ có Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ 2.
 
Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty
tham dự và phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

Tại buổi Lễ, thay mặt Chi bộ, đồng chí Ngô Văn Hưng - Bí thư Chi bộ 2 đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ 2 tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 02 đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
 

Đồng chí Ngô Văn Hưng - Bí thư Chi bộ 2 
trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Phạm Xuân Tân


Đồng chí Ngô Văn Hưng - Bí thư Chi bộ 2
trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Lan Anh

Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp,  Đảng viên mới Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Xuân đứng trước Đảng đã tuyên thệ: trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn để đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ 2 ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 

 

 

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú của Chi bộ 2 là động lực cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú khác tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC