Lịch Công tác ngày 17.9.2018 - 23.9.2018 (Cập nhật lúc 08h00 ngày 17.9.2018)
20/09/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 08h00 ngày 17/9/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 17/9/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 13h30 Dự họp phiên tòa về khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của Ông Nguyễn Văn Thặng Bà Trang (Trưởng P.ĐT) Tại phòng họp 317 Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh BRVT
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 18/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 19/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 20/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 21/9/2018)

Sáng

+ 08h30 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018 Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các quý cổ đông Công ty Hội trường Công ty
+ 10h00 Dự họp báo cáo tiến độ triển khai và phối hợp thi công công trình xây dựng Cầu Vàm Sát 2 Ông Tâm (Tổng GĐ Cty AHCV), Ông Hậu (Phó Tổng GĐ-Cty AHCV) Tại Ban Chỉ huy công trình cầu Vàm Sát 2
     
     
     
 Chiều + 14h00 Họp thống nhất việc kết thúc thời gian bảo hành hạng mục đá Granite thuộc công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ Ông Hậu (Phó Tổng GĐ-Cty AHCV) Tại Trung tâm điều hành đường Nguyễn Huệ
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 22/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 23/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC