Lịch Công tác ngày 06.8.2018 - 12.8.2018 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 03.8.2018)
06/08/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 06/8/2018 đến 12/8/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 03/8/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 06/8/2018)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 08/2018


 
Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 07/8/2018)

Sáng

+ 08h00 → 17h00 Làm việc với Viện Kiểm Soát Nhân dân tối cao tại Hà Nội Giám đốc Cty, Bà Trang (Trưởng P.ĐT) Tại Viện kiểm soát nhân dân tối cao Hà Nội
+ 08h00 Dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại Ông Tâm (Phó Ban Quản lý DA) Tại phòng 317 Trụ Sở Tòa án nhân dân T.BRVT
+ 08h30 Dự Họp Giao ban công tác SXKD tháng 7 và triển khai kế hoạch tháng 8 năm 2018 Ông Kiều (Phó GĐ Cty) Phòng họp lầu 1 Trụ sở Tổng CTy IDICO
 + 09h00 Dự họp rà soát tình hình trinh khai các GT thuộc DA đường liên cảng Cái Mép -Thị Vải, DA QL56  Ông Tuấn (Phó.GĐ CTy), Ông Thắng (GĐ- XNCTN)  Văn phòng Ban QLDA GT khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 08/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 09/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 10/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 11/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 12/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC