Lịch Công tác ngày 30.7.2018 - 05.8.2018 (Cập nhật lúc 14h00 ngày 30.7.2018)
02/08/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 30/7/2018 đến 05/8/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 14h00 ngày 30/7/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 30/7/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 31/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 01/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 02/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 03/8/2018)

Sáng

+ 08h00 Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Đảng viên Đảng bộ, Cán bộ CNV phòng, ban Công ty; Gián tiếp các đơn vị trực thuộc Hội trường Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng, siêu cao tầng trên địa bàn Tỉnh BRVT Ông Hưng (Trưởng P.KHKT) Tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh
+ 15h30 Đoàn lãnh đạo huyện Thủ Thừa đến thăm Công ty IDICO-CONAC Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Cty, Trưởng các Phòng, Ban CTy Phòng họp lớn Công ty
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 04/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 05/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC