Lịch Công tác ngày 09.7.2018 - 15.7.2018 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 09.7.2018)
09/07/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 09/7/2018 đến 15/7/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 09/7/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 09/7/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 10/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Đ/c Trần Thanh Kiều (UV UBKT Đảng ủy Khối - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CTy) Tại Hội trường quan Đảng ủy Khối DN (cũ)
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 11/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 12/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 13/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác Quốc phòng, DQTV và giáo dục quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Ông Tuyến (Chỉ huy phó Quân sự Công ty) Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 14/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 15/7/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC