Lịch Công tác ngày 10.9.2018 - 16.9.2018 (Cập nhật lúc 14h00 ngày 10.9.2018)
13/09/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 14h00 ngày 10/9/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 10/9/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 11/9/2018)

Sáng

+ 08h00 Làm việc với Chi Cục thuế Quận 1 về việc đối chiếu số thuế nộp vãng lai Ông Chiêu (Phó phòng TCKT) Chi cục Thuế Quận 1, số  08 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 12/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 13/9/2018)

Sáng

+ Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Họp thống nhất nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Bà Trang (Tr.phòng Đầu tư) Bà Hạnh (KTT) Phòng họp 309, tầng 3, Sở Tài nguyên Môi trưởng tỉnh BRVT
+ Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty  Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 14/9/2018)

Sáng

+ Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty  Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     
     
 Chiều + Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 15/9/2018)

Sáng

+ Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     
     

Chiều

+ Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 16/9/2018)

Sáng

+ Tham gia đoàn công tác ĐUK Doanh nghiệp tỉnh BRVT trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Ông Kiều - UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty Tỉnh Khánh Hòa
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC