Lịch Công tác ngày 03.9.2018 - 09.9.2018 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 05.9.2018)
06/09/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 03/9/2018 đến 09/9/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 05/9/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 03/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 04/9/2018)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 09/2018 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 05/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 06/9/2018)

Sáng

+ 08h30 Dự họp giao ban công tác SXKD tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng 9 năm 2018 của Tổng Công ty IDICO Giám đốc Công ty Tại Phòng họp lầu 1-Tổng công ty IDICO
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 07/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Đ/c Lê Thanh Tùng - UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng Ủy Công ty Tại Phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối DN
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 08/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 09/9/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC