Lịch Công tác ngày 20.8.2018 - 26.8.2018 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 17.8.2018)
17/08/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 17/8/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 20/8/2018)

Sáng

 + 8h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban  Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban  Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 21/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 22/8/2018)

Sáng

+ 08h30 →10h30 HĐQT Tổng Công ty IDICO làm việc tại Công ty IDICO-CONAC Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban Công ty Tại Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 23/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 24/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 25/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 26/8/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC