Lịch Công tác ngày 09.9.2018 - 15.9.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 06.9.2019)
06/09/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 09/9/2019 đến 15/9/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 06/9/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 09/9/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
+ 09h00 Tham gia buổi họp để thống nhất phương án xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ đối với 03 Doanh nghiệp : KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, KCN Mỹ Xuân B1-Đại Dương, KCN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng Ông Tâm (Phó BQLDA), Ông Thành (Chuyên viên BQLDA) Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 10/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 11/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 12/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 13/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 14/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 15/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC