Lịch Công tác ngày 12.8.2018 - 18.8.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 09.8.2019)
09/08/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 12/8/2019 đến 18/8/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 09/8/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 12/8/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 13/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 14/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 15/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 16/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày17/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 18/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC