Lịch Công tác ngày 15.7.2018 - 21.7.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 12.7.2019)
16/07/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 12/7/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 15/7/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 16/7/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 17/7/2019)

Sáng

+ 09h30 Dự họp về việc thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt hạng mục dẫn dòng cống D1000 để đảm bảo thoát nước tại Mương Cầu Suối Q12 Ông Hậu (Phó GĐ CTy AHCV), Ông Thùy (P.KHKT) Tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng Q12 - TPHCM
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 18/7/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 19/7/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 20/7/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 21/7/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC