Lịch Công tác ngày 26.8.2018 - 01.9.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 23.8.2019)
23/08/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 26/8/2019 đến 01/9/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 23/8/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 26/8/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 27/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 28/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 29/8/2019)

Sáng

+ 08h00 Dự vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa ông Nguyễn Văn Thặng - UBND tỉnh BRVT tại Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư) Phòng xét xử số 5 - số 8 đường 69 - CI, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 30/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 31/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 01/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC