Lịch Công tác ngày 05.8.2018 - 11.8.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 06.8.2019)
07/08/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 05/8/2019 đến 11/8/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 06/8/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 05/8/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 06/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 07/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 08/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Tham dự Hội nghị Lãnh đạo tỉnh đối thoại với Doanh nghiệp và Nhà đầu tư năm 2019 Giám đốc Công ty, Bà Trang (Trưởng P.ĐT) Tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 09/8/2019)

Sáng

+  07h30 Giám đốc công ty đi công tác tại Tỉnh Hà Nam Giám đốc Công ty Tỉnh Hà Nam
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày10/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 11/8/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC