Lịch Công tác ngày 25.02.2018 - 03.3.2019 (Cập nhật lúc 08h00 ngày 25.02.2019)
26/02/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 25/02/2019 đến 03/3/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 08h00 ngày 25/02/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 25/02/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban Công ty. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban Công ty Phòng họp công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 26/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 27/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Họp xem xét sử dụng đường số 2 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước trường tiểu học Mỹ Xuân Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Ông Cải (Trưởng BQLDA) Phòng họp 302 (tầng 3) Sở GTVT, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 28/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 01/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 02/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 03/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC