Lịch Công tác ngày 11.02.2018 - 17.02.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 11.02.2019)
12/02/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 11/02/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 11/02/2019)

Sáng

+ 08h00 Họp mặt đầu Xuân năm 2019 Lãnh Đạo Công  ty; CB, CNV toàn Công ty Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 12/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 13/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày14/02/2019)

Sáng

+ 09h00 Dự buổi Họp mặt Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 của UBND tỉnh BRVT Giám đốc Công ty; Bà Trang (Trưởng P.ĐT) Tại K/s Imperial (Số 159 Thùy Vân, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 15/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 16/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 17/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC