Lịch Công tác ngày 31.12.2018 - 06.01.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 28.12.2018)
03/01/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 28/12/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 31/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 01/01/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 02/01/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 13h30 Họp giao ban Công ty tháng 01/2019 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp Công ty
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 03/01/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 04/01/2019)

Sáng

+ 08h00 Dự Hội nghị học tập Nghị quyết TW8 Khóa XII Đ/c Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng Ủy, GĐ Cty; Đ/c Phạm Ngọc Dũng - Bí thư Chi bộ 1, Đ/C Vũ Trọng Thắng - Bí thư ĐTN; Đ/c Hoàng Lệ Thu - VPĐU Hội trường Đảng ủy Khối DN cũ, số 76B Trương Công Định phường 3 TPVT
+ 08h00 Dự Hội nghị Tổng kết quy chế dân chủ ở cơ sở, "Năm dân vận chính quyền" 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Đ/c Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó GĐ Cty; Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT
     
     
     
 Chiều + 17h30 Dự Liên hoan Hội nghị Tổng kết năm 2018 và Hội nghị Người lao động năm 2019 Công ty CP Phát triển nhà tỉnh BRVT Giám đốc Công ty Công viên nước Vũng Tàu, số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TPVT
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 05/01/2019)

Sáng

+ 08h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2018, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng" và triển khai Quy định 07-QĐ-TW của Bộ Chính trị về "xử lý tổ chức Đảng vi phạm" Đ/c Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cty. Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 06/01/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC