Lịch Công tác ngày 17.12.2018 - 23.12.2018 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 15.12.2018)
20/12/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 15/12/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 17/12/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 18/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 15h00 Làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Hà Nội Lãnh đạo UBND tỉnh BRVT, Giám đốc Công ty, Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư) Tại Hà Nội
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 19/12/2018)

Sáng

+ 08h00 Làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Hà Nội Lãnh đạo UBND tỉnh BRVT, Giám đốc Công ty, Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư) Tại Hà Nội
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 20/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 21/12/2018)

Sáng

+ 09h00 Làm việc với Tập đoàn CP (Thái Lan) Giám đốc Công ty  Tại Biên Hòa - Đồng Nai
     
     
     
     
 Chiều + 17h30 Dự Họp mặt cuối năm 2018 Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 Ông Hiếu (Phó GĐ Cty), Ông Tâm (Tổng Giám đốc Cty AHCV)  360 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 22/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 23/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC