Lịch Công tác ngày 18.02.2018 - 24.02.2019 (Cập nhật lúc 08h00 ngày 18.02.2019)
22/02/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 08h00 ngày 18/02/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 18/02/2019)

Sáng

+ 08h00 Họp kiểm điểm một số nội dung công việc trong Quý I-2019. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, Chủ tịch Công đoàn, GĐ các đơn vị; Ông Tâm, Ông Chiêu - Công ty AHCV Phòng họp công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 19/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 20/02/2019)

Sáng

+ 08h00 Làm việc với Văn phòng Chính phủ về việc mở rộng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (giai đoạn 2) Giám đốc Công ty Tại Hà Nội
+  09h00 Họp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ngân hàng BIDV CN Công Đảo Ông Trần Thanh Kiều ( Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Cty) Tại Ngân Hàng BIDV CN Côn Đảo
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Làm việc với Văn phòng Chính phủ về việc mở rộng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (giai đoạn 2) Giám đốc Công ty Tại Hà Nội
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 21/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 22/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 23/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 16h30 Tiếp đón Đoàn Công tác Tỉnh ủy Long An đến thăm IDICO-CONAC HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty; Lãnh đạo Cty Thủ Thừa IDICO-CONAC. Phòng họp công ty.
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 24/02/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC