Lịch Công tác ngày 03.12.2018 - 09.12.2018 (Cập nhật lúc 08h00 ngày 05.12.2018)
28/12/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 08h00 ngày 05/12/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 03/12/2018)

Sáng

+ 08h45 Họp giao ban Công ty tháng 11/2018

Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN

Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 04/12/2018)

Sáng

+ 08h00 Làm việc với Tổng Công ty IDICO về việc Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018; Xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 Ông Kiều (Phó GĐ Cty), Ông Hiếu (Phó GĐ CTy), Bà Hạnh (KTT), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT) Tại Tổng Công ty IDICO
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 05/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Làm việc với CTy TNHH Nhôm Toàn cầu VN về vấn đề mương thoát nước ở phía ngoài tường rào CTy GVA Giám đốc Công ty, Ông Thắng (GĐ XNCTN), Ông Cải (Trưởng BQLDA) Tại Phòng họp số 4, văn phòng chính Cty TNHH Nhôm Toàn cầu VN
+ 14h00 Dự họp về việc phần đất và kinh phí có liên quan đến diện tích giải tỏa của Ông Lê Minh Hòa thuộc DA Mỹ Xuân B1-CONAC Ông Tâm (Phó BQLDA) Tại UBND Phường Mỹ Xuân
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 06/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 07/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự Họp Giải quyết vướng mắc bồi thường đối với DA đường dây 110KV đối với nhà máy thép Đồng Tiến, đoạn tuyến qua KCN Mỹ Xuân B1-CONAC  Ông Tuấn {Phó GĐ Cty) Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Lâm (Phó phòng TCKT) Tại Phòng họp số 2-UBND Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 08/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 09/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC