Lịch Công tác ngày 05.11.2018 - 11.11.2018 (Cập nhật lúc 13h00 ngày 05.11.2018)
07/11/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 02/11/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 05/11/2018)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 11/2018

 
Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 14h30 Họp HĐQT về việc kiểm điểm công tác SXKD Qúy III, 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2018 Chủ tịch HĐQT CTy; Các thành viên HĐQT Cty; Ban Giám đốc CTy; Ban Kiểm soát CTy; Trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch Công đoàn, Thư ký CTy  Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 06/11/2018)

Sáng

+ 08h30 Dự họp giao ban định kỳ  về công tác SXKD tháng 10 và triển khai kế hoạch tháng 11/2018 Giám đốc Công ty Tại phòng họp lầu 1 - Trụ sở Tổng Công ty IDICO
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 07/11/2018)

Sáng

     
 + 10h00 Ký Hợp đồng thuê lại đất với Công ty TNHH JS TECH Việt Nam  Giám đốc Công ty, Bà Trang (Trưởng P.ĐT)  Tại Phòng họp lớn Công ty
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 08/11/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 09/11/2018)

Sáng

 + 8h30 Dự hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách thuế năm 2016-2017  Ông Tuấn (Phó GĐ CTy), Bà Hạnh (KTT)  Tại Hội trường Cục thuế T.BRVT
 +  10h00 Dự bàn giao diện tích đất trong tổng diện tích 239.802,2m2 đất cho Công ty IDICO-CONAC thuê toàn bộ diện tích đất trên để đầu tư Khai thác mỏ sét Mỹ Xuân   Phòng Đầu tư , Ban QLDA  Tại UBND phường Mỹ Xuân
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 10/11/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 11/11/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC