Lịch Công tác ngày 26.11.2018 - 02.12.2018 (Cập nhật lúc 08h00 ngày 26.11.2018)
28/11/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 08h00 ngày 26/11/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 26/11/2018)

Sáng

+ 10h00 Họp Hội đồng Quản trị Công ty HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Đ/c Lê Thanh Tùng - UV Ban Thường vụ ĐUK Doanh nghiệp ; Bí thư Đảng ủy CTy Tại Phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối DN
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 27/11/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 28/11/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h30 Dự họp hoàn tất hồ sơ quyết toán GTXL mặt đường, dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 6 và Hồ sơ thanh lý hợp đồng GTXL Cống hộp bảo vệ ống dẫn dầu Nhà máy điện Phú Mỹ, dự án đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải đoạn 7 Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Ông Thắng (GĐ XNCTN), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT) Tại phòng họp số 1 tầng 4 -VP Ban QLDA Giao thông khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải
+ 15h30 Dự họp kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường T.BRVT Ông Cải (Trưởng BQLDA), Phòng Đầu tư Taị Khu đất Công ty được nhà nước giao đất, cho thuê đất
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 29/11/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+  14h30 Tham gia thực hiện quyết toán hoàn thành GTXL mặt đường HTKT trên tuyến thuộc DA đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 7 Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Ông Thắng (GĐ XNCTN), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT) Tại tầng trệt – VP Ban QLDA Giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 30/11/2018)

Sáng

+ 08h00 → 11h00 Tiếp đoàn chuyên gia đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Các Phòng, Ban đơn vị Công ty Tại trụ sở Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 13h30 → 17h00 Tiếp đoàn chuyên gia đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Các Phòng, Ban đơn vị Công ty Tại trụ sở Công ty
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 01/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Tham dự thực tập phương án chữa cháy tại Cty TNHH E-TOP Việt Nam Ban QLDA , XN CTN Tại CTy TNHH E-TOP Việt Nam
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 02/12/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC