Lịch Công tác ngày 15.10.2018 - 21.10.2018 (Cập nhật lúc 11h00 ngày 15.10.2018)
19/10/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 11h00 ngày 15/10/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 15/10/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 15h00 Dự Lễ phát động thi đua Gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa lưu vực 1 - thuộc dự án VSMT thành phố Hồ Chí Minh Ông Hiếu (PGĐ Cty), ông Thấu (Chủ tịch Công Đoàn Cty), ông Hưng (Trưởng phòng KHKT) ông Thắng (GĐ XN cấp thoát nước), Bà Hóa (Phó phòng KHKT) Công viên Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 TPHCM
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 16/10/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 13h30 Dự Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi cấp cơ sở năm 2018 Đ/c Lê Thanh Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cty; Đ/c Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư ĐU Cty Tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (Số 76 Trương Công Định, P3, TP. Vũng Tàu)
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 17/10/2018)

Sáng

+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chiều

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 18/10/2018)

Sáng

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chiều

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 19/10/2018)

Sáng

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     
 Chiều + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 20/10/2018)

Sáng

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chiều

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 21/10/2018)

Sáng

+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chiều

+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC