Lịch Công tác ngày 22.10.2018 - 28.10.2018 (Cập nhật lúc 10h00 ngày 24.10.2018)
24/10/18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 10h00 ngày 24/10/2018

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 22/10/2018)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty)  Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
 Chiều + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
 + 14h00 Dự họp Ban Thường vụ ĐUK về việc xét kết nạp đảng và chuyển sang Đảng viên chính thức và Bàn một số nội dung về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từ nay đến cuối năm 2018  Đ/c Lê Thanh Tùng - UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp, Bí Thư Đảng ủy Công ty  Tại Phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối DN
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 23/10/2018)

Sáng

+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chiều

+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản  Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 24/10/2018)

Sáng

+ Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Chiều

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 25/10/2018)

Sáng

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
+ 09h30 Tham gia và hỗ trợ việc xác minh tài sản CTy TNHH Đá Tấm xây dựng cao cấp tại KCN Mỹ Xuân B1CONAC TX Phú Mỹ Ông Thắng (GĐ XNCTN), Ông Tâm (Phó BQLDA) Tại trụ sở CTy TNHH Đá Tấm xây dựng cao cấp- KCN Mỹ Xuân B1 - CONAC
     
     
     

Chiều

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 26/10/2018)

Sáng

 + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
+ 08h30 Họp thống nhất ý kiến về xác định giá đất đối với phần diện tích 66.346 m2 và 193.939 m2 đất KCN Mỹ Xuân B1-CONAC GĐ Công ty, Bà Trang (Trưởng phòng đầu tư) Bà Hạnh (KTT) Phòng họp 309, Tầng 3, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh BRVT
     
     
     
 Chiều + Từ 17-26/10/2018: Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ông Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty) Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
+ 14h00 Tham dự thực tập Phương án chữa cháy định kỳ hàng năm của CTy TNHH Twinkle Việt Nam Ông Dũng (Phó GĐ XNCTN) Tại Cty TNHH Twinkle VN – KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 27/10/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 28/10/2018)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC