Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ IDICO-CONAC tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
23/06/22
 
Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 29 CV/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; từ ngày 26/04 - 22/6/2022, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 
 
Tại Đại hội, các Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; thông qua các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên Chi bộ, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2025 sát với tình hình thực tế của mỗi Chi bộ.
 
Về công tác bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ đúng theo quy định của Đảng và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội Các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025:
 
 Đại hội điểm Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 26/4/2022 và bầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Bí thư Chi bộ 
 

Đại hội Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 03/6/2022 và bầu đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh giữ chức Bí thư Chi bộ.


Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 07/6/2022 và bầu đồng chí Phạm Ngọc Dũng giữ chức Bí thư Chi bộ.


Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 03/6/2022 và bầu đồng chí Trần Thanh Kiều giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 10/6/2022 và bầu đồng chí Vũ Trọng Thắng giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 21/6/2022 và bầu đồng chí Trương Hữu Tâm giữ chức Bí thư Chi bộ.


Đại hội Chi bộ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025
được tổ chức ngày 22/6/2022 và bầu đồng chí Đoàn Đắc Hiếu giữ chức Bí thư Chi bộ.
 
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kêu gọi toàn thể đảng viên và cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, hăng say lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; góp phần xây dựng công ty ngày ổn định và phát triển.
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC