IDICO-CONAC Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
26/07/17

Thực hiện Công văn số 21 CV/ĐU của Đảng ủy Công ty, từ ngày 14-20/7/2017, 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 
Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017; thông qua các báo cáo kiểm điểm của các đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên Chi bộ, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2020 sát với tình hình thực tế của mỗi Chi bộ.
Công tác bầu cử Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ đúng theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Công ty cổ phần xây dựng dầu khí IDICO.

Một số hình ảnh tại Đại hội Các Chi bộ:

 Đại hội Chi bộ 1

 
  Đại hội Chi bộ 2

 
  Đại hội Chi bộ 3

 

  Đại hội Chi bộ 4

Đại hội Chi bộ 5
 Đại hội Chi bộ 6

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kêu gọi toàn thể đảng viên và CBCNV, người lao động trong đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, hăng say lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; góp phần xây dựng công ty ngày ổn định và phát triển.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC